Targi wystawiennicze

Uczestniczymy w następujących imprezach targowych:


- Wiatr i Woda - Warszawie

- Wiatr i Woda na wodzie - Gdynia

- Boat Show - Łódź

- Lodě na Vodě - Praha